PR ŠKOLA

PR ŠKOLA & STUDIO

Chcete se naučit efektivně využívat sílu PR a získat tak komunikační výhodu oproti konkurenci? PR ŠKOLA umožňuje živnostníkům, školám, neziskovým organizacím, korporacím, větším i menším firmám osvojit si základní dovednosti v oblasti PR. Prostřednictvím prezenčních kurzů, workshopů, webinářů,  individuálních konzultací, online komunity, mentoringu a podpůrných materiálů. 


Na podzim 2021 jsme pro vás připravili již třetí komplexní kurz PR SVÉPOMOCÍ zaměřený na klíčové oblasti PR. Přednášky se prolínají s workshopy, můžete tak získané znalosti okamžitě použít v praxi. Průběžně realizujeme individuální i skupinové semináře na témata externí a interní komunikace. Náš tým se skládá ze zkušených odborníků na média, PR a komunikaci ve státním, neziskovém i byznys sektoru. 

POTŘEBUJETE PR?

Myslíte, že je PR nějaký tajný klub, do kterého mají povoleno vstupovat jen celebrity a hlavní hráči na trhu?

Máte příběh, který byste chtěli vyprávět, ale zdráháte se ho představit světu? Protože by si lidé mohli myslet, že se chlubíte?

Chcete se dostat do kontaktu s médii, ale nejste si jisti, kde začít, jak zaujmout a komu co nabídnou?

Potřebujete zvýšit prodej a zviditelnit své projekty, služby, školu nebo produkt, ale nemáte dost peněz na reklamu?

Odpověděli jste ANO na jednu nebo více otázek?    

PAK JE PR ŠKOLA PRO VÁS  

               KURZ PR SVÉPOMOCÍ

                           ONLINE KURZ
            ZAČÍNÁME       20. října 2021                             KONČÍME       1. prosince 2021                            KDY?         každou středu od 18-21hod

                              KDE?      kurzy probíhají online 

Jste ředitelem menší firmy, PR manažerem, podnikatelem, freelancerem, event manažerem nebo šéfem neziskovky? Naučte se efektivně využívat sílu PR a získejte komunikační výhodu oproti konkurenci

Úroveň posluchačů: 

Kurz je určen všem, kteří mají v organizaci na starosti PR nebo tvoří PR svépomocí ve vlastním podnikání, jsou v oboru krátce nebo úplně začínají (0-2 roky).

Všechny semináře probíhají online formou. Objednat si můžete celý kurz nebo jednotlivé bloky.

Kurz končí 24. listopadu závěrečnou zkouškou.

      VÝUKOVÉ BLOKY (probíhají prezenčně)

KDYŽ SE ŘEKNE "PR"

 


Co vlastně je Public Relations a z čeho se skládá? Základní terminologie a příklady z praxe, na základě kterých si ukážeme jak efektivně využívají sílu PR živnostníci, komerční firmy, neziskové organizace i státní a veřejná správa. PR v rámci marketingového mixu. Druhy, oblasti a komunikační nástroje. 

Natálie Lorencová, Lidija Erlebachová

20. října 2021, 18:00 - 21:00 hod 

MÉDIA V 21. STOLETÍ. JAK KOMUNIKOVAT S MÉDII.STORYTELLING

Novináři dostávají 100 tiskových zpráv denně. Nová média, digitální doba a éra sociálních sítí. Jak správně se zástupci médií komunikovat? A jak ta správná média vybrat? Nahlédneme pod pokličku práce s novináři. Ukážeme, jak připravit tiskovou zprávu, kdy a jak ji použít, aby splnila svůj účel. Pochopíte, jak novináři s tématy pracují, jak redakční práce funguje a co jaké příběhy můžete nabídnout.

Natálie Lorencová /Lidija Erlebachová

27. října 2021, 18:00 - 21:00 hod         


ZÁSADY COPYWRITINGU A PRÁCE S TEXTEM, TVŮRČÍ PSANÍ

 

Obsah je král. Content marketing - fenomén komunikačních disciplín. Jaké jsou zásady copywritingu a práce s textem? Ukázky fungujícího obsahu v magazínech, denním tisku i reklamních materiálech. Jak v sobě probudit kreativitu? Praktické cvičení, tipy a zkušenosti šéfredaktorky lifestyle magazínu. 


3. listopadu 2021, 18:00 - 21:00 hod          

TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE (PR PLÁNU) 

Komunikační strategie, PR plán neboli také PR strategie. Jak ji sestavit a co v ní nesmí chybět? Návaznost na plánování celého komunikačního mixu. Ujasníte si, zda ke komunikaci potřebujete web, sociální sítě, print nebo online média. Specifikace cílových skupin a možnosti nastavení komunikačních nástrojů. Tvorba: nastavení cílů, klíčových sdělení, cílových skupin, vyhodnocení, rozpočtu a očekávání. 

Natálie Lorencová

10. listopadu 2021, 18:00 - 21:00 hod         

TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE (PR PLÁNU) WORKSHOP 

WORKSHOP k přípravě vlastního komunikačního plánu. Jak PR plán sestavit? Příprava PR strategie krok po kroku. Konzultace. 

Natálie Lorencová /Lidija Erlebachová

17. listopadu 2021, 18:00 - 21:00 hod     

JAK ZORGANIZOVAT AKCI A DÁT O NÍ VĚDĚT


Event management a propagace akce v praxi. Na co vše myslet, aby se akce podařila a splnila svůj účel? A jak akci správně propagovat směrem k té správné cílové skupině? ukážeme si nejčastější organizátorské chyby a tipy jak eliminovat většinu potencionálních problémových situací. Na co se připravit a jak. I drobnost mohou návštěvníci nebo management hodnotit negativně.

Natálie Lorencová

24. listopadu 2021, 18.00 - 21.00 hod         

PR NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH - INSTAGRAM A FACEBOOK


Sociální sítě a byznys si už dávno podali ruce a uzavřeli dohodu o spolupráci. Proč? Protože na sítích jsou lidé, tedy potenciální zákazníci a vy je můžete přímo i nepřímo oslovit. Jak? A kudy tudy? 

1. prosince 2021, 18.00 - 21.00 hod         

CENA  kurzu   7.900 (vč. DPH)     

7 seminářů + packet (individuální konzultace, mentoring, online komunita, materiály)        7.900  Kč (vč. DPH)

4 semináře + packet (individuální konzultace, mentoring, online komunita, materiály)  4.600 Kč (vč. DPH)

1 seminář + packet (individuální konzultace, mentoring, online komunita, materiály)     1.600 Kč (vč. DPH)

                                                

                                            Objednat si můžete celý kurz nebo jednotlivé semináře.

 ZVÝHODNĚNÁ cena platí pouze pro včasně přihlášené a zaplacené kauce 50% z celkové částky kurzu do 31.8. 2021 nebo do prvních 15 platících účastníků. 

PŘIDEJTE SI WEBINÁŘ NAVÍC

WEBINÁŘJAK ZORGANIZOVAT AKCI A DÁT O NÍ VĚDĚT

Event management a propagace akce. Komunikace eventu na sociálních sítích, v online a tištěných médiích. Nastavení komunikační kampaně.

Natálie Lorencová

22.7. 12.00 - 14:30                                                 900 Kč (vč. DPH)

                                MÁM ZÁJEM O KURZ                       

KDO JSME

Jsme tým, který nesmírně baví cesta vzájemné inspirace a sdílení získaného know-how s podobně smýšlejícími lidmi. S velkým respektem sledujeme profesní cesty našich kolegů, případové studie doma i v zahraničí, vzděláváme se a snažíme se posouvat všechny projekty o krok vpřed.

JANA DIVIŠOVÁ 

Jana se jako PR manažerka věnuje vlastním klientům od maličkých po velké korporáty. A všechny považuje za stejně důležité. Působila na několika šéfredaktorských pozicích i jako zástupkyně ředitelky Divize klientských titulů vydavatelství Mladá fronta a. s. Když začínala s novinařinou, ještě se psalo na stroji. Dnes kromě článků píše také na weby, věnuje se copywritingu, sociálním sítím, newsletterům.                                Miluje příběhy a tvrdí, že zajímavý příběh stojí za všemi úspěšnými projekty. Jen ho umět najít a použít ve prospěch firmy. "Za posledních dvacet let naše profese obrovsky poskočila kupředu. Jenže pro obsah platí stále to nejdůležitější: buď lidi přitáhne a nebo ne."

LIDIJA ERLEBACHOVÁ

Lidija aktuálně působí jako Senior PR Consultant a specializuje se na korporátní PR, profilaci manažerů a podnikatelů, krizovou komunikaci, komunikační audity a školení, Employer Branding / HR komunikaci a udržitelnost / CSR. Spolupracuje s nadnárodními společnostmi, stejně jako s menšími českými organizacemi a jednotlivci. Kromě konzultantské činnosti přednáší na odborných
konferencích a seminářích.  Předtím řadu let řídila oddělení korporátní komunikace pro přední nadnárodní společnost, lídra českého trhu, kde měla na starosti firemní značku, přibližně 30 produktových značek, oblast CSR / udržitelnosti a interní komunikaci. Také zastupovala firmu jako tisková mluvčí a při jednáních v profesních asociacích.  V roce 2010 byla vybrána mezi "top 5" nejlepších PR manažerů ČR v žebříčku APRA (Asociace PR agentur).

LUCIE VÁCLAVKOVÁ

Lucie je kariérová lektorka a poradkyně, při svých kurzech a konzultacích propojuje personalistiku, kariérové poradenství a marketing. Vystudovala ekonomiku, management a marketing na VŠE v Praze. Několik let  zde také přednášela a zabývala se zkoumáním HR postupů a pracovních podmínek v různých typech organizací. Po té se v projektech neziskového sektoru věnovala kariérovému a podnikatelskému poradenství. V současné době je na volné noze a externě pokračuje ve spolupráci s neziskovkami.


Natálie Lorencová

Natálie je bývalou tiskovou mluvčí a ředitelkou korporátní komunikace ve firmě Henkel pro země Střední a Východní Evropy. Nyní je externí PR konzultantkou, manažerkou a zakladatelkou PR Školy. V roce 2007 byla nominována na celosvětové ocenění Henkel Excellence Award v kategorii interní komunikace. Natálie měla v minulých letech na starosti komunikační strategie více než 25 značek společnosti Henkel na českém trhu a realizovala řadu úspěšných interních a externích akcí. Na Slovensku se výrazně zaměřila na interní a externí komunikaci Centra sdílených služeb (Share Service Center). To se svými 1200 zaměstnanci zajišťuje realizaci finančních procesů pro region západní a střední Evropy, USA a Kanady. Úspěšně implementuje programy na podporu diverzity, CSR, work-life balancu zaměstnanců nebo na podporu efektivní spolupráce napříč firmou. Ve své profesi plně využívá zkušeností získaných jak z působení v top managementu korporace, tak i na straně agentury či médií.


PR ŠKOLA