Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Když si potřebujete ujasnit, jakou má mít podobu komunikace vašeho projektu, jak uchopit PR kampaň nebo zda vámi vybrané komunikační kanály a cesty jsou ty pravé.

Když chcete vyřešit konkrétní projekt, nastavit PR strategii, media relations, vytipovat klíčová média a komunikační kanály interní - externí.

Když potřebujete projekt opravdu posunout dopředu, řešit konkrétní kroky, detaily a máte zájem o dlouhodobou spolupráci.

První setkání nebo telefonická konzultace zdarma

Pokud se chcete poradit o vašich komunikačních potřebách, utřídit si myšlenky nebo jen nasměrovat ke správné strategii, spojte se se mnou a rezervujte si telefonickou konzultaci nebo setkání bez závazků.